ul. Irlandzka Koszalin

ul. Irlandzka Koszalin – działka nr …….

14 domów szeregowych

data rozpoczęcia ….

zakończenie ….